Monday, 20 November 2017

Year 4: "Plural" 2

Laulsime eelmises tunnis õpitud laulu "In my dreams":Vaatasime õppevideot ja põhirõhk oli hoolikalt tähele panna erandsõnu. Videot saad vaadata siit: "PLURALS" 

Harjutasime sähvikutega reegli kasutamist. Õpetaja näitas sõnakaarti, kus sõna on ainsuses, õpilased näitavad sähvikuga, milline peab olema sõna lõpp mitmuses.


Nüüd kirjutas õpetaja terve portsu ainsuses olevaid sõnu tahvlile, lapsed kirjutasid vihikusse sõnad mitmuses. Tahvlilt sai samaaegselt oma tööd ka kohe kontrollida.


Leidsin erinevaid harjutusi, mida saad lisaks harjutada siit:
PLURAL EXERCISES
PLURALS
PLURALS 2

Kuna inglise keeles kirjutame sõna lõppu -s nii mitmuse puhul kui ka tegusõnadele oleviku 3. pöördes (mida teeb?), siis kirjutasime õpikust harjutuse vihikusse ja otsisime tekstist sõnu, mis olid mitmuses (märkisime ära rohelise pliiatsiga) ning "tema" vormis tegusõnadele (sinise pliiatsiga):

Year 3: "Clothes" 3

Laulsime laulu "Super clothes".Kordasime õpitud sõnavara "Clothes" piltide ja sõnakaartidega.
Õpetaja küsis "What´s this?" Lapsed vastasid: "This is a/an..."
                       "What are these?" Lapsed vastasid: "These are...."


Sõnade kirjutamist harjutasime sõnamänguga "Bingo". Tänased õnnelikud võitjad olid Liselle, Renet, Joosep, Uko ja Ruuben.

Mängisime kõnearendusmängu, kus lisaks lausete moodustamisele arendasime ka oma mälu. Mäng käib nii:
- Üks õpilane ütleb näiteks lause: "My shoes are black";
- järgmine õpilane ütleb eelneva lapse kohta: "Her /his shoes are black. My T-shirt is yellow:"
- temast järgmine loetleb eelnevate laste laused ja lisab omapoolse jne.Tuletasime meelde ainsuse omastava käände reegli ja õppisime selgeks mitmuse omastava käände reegli. Harjutasime reegli kasutamist ka töövihikus.

Friday, 17 November 2017

Year 3: "Clothes" 2

Kuna meil oli tunni teemaks "Clothes", siis laulsime eelmises tunnis õpitud laulu "Super clothes":Kordasime üle õpitud sõnavara pilte ja sõnakaarte kokku sobitades. Tahvli ette tulijad loosisime nimepulkadega, seetõttu oli mõnel lapsel õnne korduvalt klassi ette tulla:
Õppisime uusi sõnu ja kirjutasime need vihikusse:


Mängisime sõnamängu "What word is missing?" (Mis sõna on kadunud).
Mäng nõuab tähelepanelikkust ja head mälu. Mäng käib nii: sõnakaardid on tahvlil, lapsed püüavad jätta sõnad meelde. Õpetaja võtab ühe sõnakaardi ära nii, et lapsed ei näe (tõmbab ekraani ette või lapsed panevad silmad kinni). Lapsed kirjutavad "puuduvad sõnad" vihikusse.  Kel on kolm õigesti äraarvatud sõna, on mängu võitja (meie klassis saavad lapsed selle eest  kleepsu vihikusse, kolm kleepsu annab hinde "5"). T

Värvuste ja riietusesemete nimetused üle korratud, tegime töövihikus kuulamisülesannet, kus tuli kuulamise järgi värvida nööril kuivav pesu õiget värvi:


Lugesime õpikust lugemisharjutust ja nuputasime, millise pildiga laused kokku sobivad. Ühtlasi saime üle korrata asesõnad HER / HIS ja tegusõnad IS / ARE:Õppisime etteantud lausemudelite järgi oma riiete kohta lauseid moodustama ning kirjutasime harjutuse vihikusse: