Thursday, 20 October 2016

Year 3: Adverbs of place (kohamäärsõnad)

Kuna eelmises tunnis tegelesime värvuste nimetustega, siis kordasime tunni algul värvused veelkord üle nii lauldes kui piltkaartidega:
Seejärel hakkasime õppima täiesti uut teemat - kohamäärsõnu. Algul tundus see pisut keeruline, aga piltide ja esemete abil said lapsed asja ruttu selgeks. Lihtsalt tuleb teada, et kõiki asju ei saa ühest keelest teise sõna-sõnalt tõlkida. Nii ka seekord.
Selgitamisel oli abiks koerake Spot:


Seejärel lugesime-tõlkisime raamatut "Where´s Spot?". Lugu jutustab väikesest koerast Spot´ist, keda ema tahab sööma kutsuda, aga Spot on kuskile kadunud. Nõnda asub ema Sally oma poega otsima. Raamatut saad veelkord lugeda siit:Harjutasime lausete moodustamist õpikuharjutuses rippuvate T-särkide kohta ja esemetega õpetaja laual. Nii saime taaskord korrata nii värvusi kui ka koolitarbeid:
The glue is next to the pencil case.

The glue is in the pencil case.

The glue is on the pencil case.
Nüüd sai igaüks oma teadmisi proovile panna töövihikuharjutusi tehes. Pärast kontrollisime üheskoos oma töö ära.

Wednesday, 19 October 2016

Year 3: Revision and colours

Kolmanda klassiga kordasime eelmises neljas õppetükis õpitut. Seda oli tore teha mängides täringumängu:

Eelmisel aastal õppisime värvuste nimetusi. Kõigepealt kordasime need üle lauldes laulu "What´s your favourite colour?" Laulus on taaskord ameerikapärane kirjaviis, seega tuletasime meelde, et briti inglise keeles kirjutame nii: favourite colour.Kirjutasime sõnad ka vihikusse:

Tegime töövihikuharjutust, kus küsitlesime kaaslastelt: "What´s your favourite colour?" ja täitsime vastuste põhjal tabelit:
Seejärel tuletasime meelde omastava käände reegli, kus nime järgi kirjutame  `s.
Seda reeglit kasutasime nüüd ka tabeli põhjal lausete kirjutamisel:

Year 2: Colours

Teise klassi tunnis laulsime uut laulu. Seda saab laulda siit:Kordasime üle õpitud tähed A, B, C, D, E, F.
Õppisime uusi hääldusmärke ja uusi tähenimesid ning kleepisime tähemajad vihikusse teiste tähemajade tänavasse:
Täht I on tore veel selle poolest, et see tähendab inglise keeles sõna "mina", I am - "mina olen".

Kontrollisime eelmises tunnis alustatud ja kodus lõpuni tehtud töölehte.
Lugesime õpikus rütmisalme.
Õppisime värvuste nimetusi:

Nüüd võttis õpetaja häälduskaardid piltide juurest ära ja lapsed nimetasid värvuste nimetused kõik õigesti:

Seejärel luges õpetaja ette raamatu "Brown bear, what do you see?"  ja lapsed tõlkisid laused eesti keelde. Kuigi raamatus oli sõnu, mida me pole veel õppinud, said lapsed suurepäraselt sõnadest aru.
Seda raamatut saab veelkord vaadata-lugeda siit:
(klõpsa suurendamiseks pildile)