Thursday, 23 February 2017

Year 2: "Pets" 2

Kuna lemmikloomad on meile kõigile südamelähedased, siis peatume sellel teemal veidi pikemalt.
Tunni algul laulsime laulu "I have a pet":Lauluga tuletasime meelde eelmises tunnis õpitud väljendid:
I have a pet /I have got a pet.
She is a...
He is a....

Kordasime lemmikloomade sõnavara piltide ja sõnakaartidega.
Nuputasime, kes võiksid olla pildil peidus numbrite taga:


Kuulasime ja vaatasime koomiksit:

Nüüd õppisime uusi sõnu ja väljendeid. Selleks olid meil abiks pildid ja tööleht:


Koostasime lauseid etteantud lausemudelite, piltide ja sõnakaartide abil.
Nüüd vaatasime videot "Shelly trikid" ja proovisime inglise keeles Shelly kohta lauseid öelda.
Näiteks: Shelly is a dog. Shelly is lovely. Shelly can do tricks.

 

Kuna lausete moodustamine läks päris hästi, siis vaatasime Shelly tegemisi koertevõistlustel ja koostasime video kohta lauseid:
Shelly can run. Shelly can jump.Kes palju teeb, see palju jõuab. Siinkohal üks väike video filmistaar Shellyst =)


Kel huvi, saab Shelly tegemisi vaadata siit: SHELTIE SHELLY

Nüüd lugesime väikest jutukest Shellyst ja tõlkisime eesti keelde.

I have got a pet. She is a sheepdog. Her name is Shelly. Shelly is beige, brown and white. She is hairy and soft. She is very lovely. My dog can run, jump, swim, play and do tricks. I love my dog very much.

Year 3: "Are you studying English?"

Juba mitu tundi oleme õppinud tegusõnu ning moodustanud lauseid kestvas olevikus. Nii ka tänases tunnis. Alustasime tundi rütmisalmiga:Kordasime õpitud sõnu piltide ja sõnakaartidega:


Koostasime piltide kohta lauseid ja vastasime õpetaja küsimustele. Abiks olid reeglitabel ja vastuste mudel tahvlil:

Kuulasime ja lugesime õpikus olevat kahekõnet:Õppisime uusi sõnu ja kirjutasime need vihikusse:


Alustasime sõnamängu "Bingo" mängimisega, mängu lõpetame järgmises tunnis.

Monday, 20 February 2017

Year 4: Project "Food"

Tänane tund toimus arvutiklassis, kus alustasime oma projektide tegemisega. Eelmisel nädalal loosisime endile teemad ja õpetaja jagas projekti koostamise tööjuhendi koos hindamismudeliga.

Friday, 17 February 2017

Year 4: "Food"

Alustasime tundi juba tuttava lauluga "What´s your favourite food?"

Kordasime sõnakaartidega sõnu:


Lugesime rütmisalmi ja kordasime üle eelmises tunnis õpitud väljendid:


Õppisime uusi sõnu ja  kuulasime lugemisharjutust. Nüüd harjutasime ka ise lugemist: poisid õppisid Ben´i osa ja tüdrukud ema osa. Nimepulkadega loosisime klassi ees lugejad:


Õpetaja jagas õpilastele projekti kirjeldused ja selgitas lahti projekti osad:


Nüüd loosisime endale teemad:


Koduseks tööks jäi materjali otsimine, sest järgmises tunnis alustame projekti tegemist arvutiklassis.

Year 3: "What are you doing?" 2

Tunni algul kordasime õpitud tegusõnu nii piltidega kui sõnakaartidega:


Nüüd tegime sõnade töö =)

Õppisime uusi sõnu ja kirjutasime need vihikusse:


Õppisime lugema uut rütmisalmi:Tegime töövihikuharjutusi. Algul tegi igaüks ise, pärast kontrollisime oma tööd tahvlilt:


Kuulasime lugemiharjutust ja siis harjutasime ka ise teksti lugemist:

Thursday, 16 February 2017

Year 3: "What are you doing?"

Kolmanda klassiga õpime juba mitmendat tundi tegusõnu. Eelmises tunnis õppisime neid sõnu:


Tänases tunnis lisandusid vihikusse need sõnad:


Õppisime moodustama piltide põhjal lauseid kestva oleviku ajas:

Tegime töövihikuharjutusi. Algul pusis igaüks ise, pärast kontrollisime oma tööd ka tahvlilt:


Tegime tähelepaneliku kuulamise harjutust ning kõige tähelepanelikum oli täna OTT EDUARD, kes võitis kuulamise mängu. Teise koha sai  MARKEN, sest tal jäi vaid üks punkt puudu. Tublid!

Year 4: "Food"

Tunni algul laulsime laulu "What´s your favourite food?" (plaadilt H.MacCregor, S.Chadwick "Singing English")


Tuletasime piltidega meelde õpitud sõnu:

Õppisime ka uusi sõnu:

Õppisime ja kirjutasime vihikusse väljendid:
I like...
I don´t like...
I would like (some) ...
Would you like (some)... ?
Yes, please. No, thanks.
Can I have (some) ...

Kõige paremini jäävad asjad meelde harjutades ja ega see keeleoskus muidu ei tule, kui ei harjuta inglise keeles rääkimist. Nõnda siis tegimegi paaristööd. Harjutasime lausete moodustamist õpikuharjutust tehes ja täringumängu mängides:


Tunni lõpus jõudsime mängida ka sõnamängu "Bingo" tahvlil olevate sõnadega: