Tuesday, 30 May 2017

Inglise keeles on hinded välja pandud ja õpetaja (ja ka õpilaste) rõõmuks peab tõdema, et "mitterahuldavat" hinnet ei saanud keegi =) Olete väga tublid ja mul on selle üle hea meel!

Monday, 29 May 2017

Year 4: Project "The Buried Treasure"

Neljanda klassiga tegime projekti "The Buried Treasure" (peidetud varandus). Kõigepealt vaatasime eelmistel aastatel tehtud töid ning siis asusime ise oma "aaret peitma". Projekt koosnes kaardist ja kirjast, mis kirjeldas kuhu aare on peidetud.


Projekti tegemiseks kulus mitu koolitundi ja kui ajast jäi vajaka, siis lõpetasid lapsed töö kodus. Täna esitlesime oma valminud töid:Kuna meil oli päris viimane tund ja koolitunnis me enam ei kohtu, siis soovisid lapsed, et nimepulgad, millega me tavaliselt loosime, jääksid neile mälestuseks. Nõnda me siis pidulikult jagasime pulgad ära ja maiustasime ka śokolaadiga.
Tunni lõpus mängisime arvutiklassis inglise keele kodulehel olevaid õppemänge:


Olen väga rõõmus, et sain olla teie inglise keele õpetaja, teiega oli väga tore koos olla.
Soovin teile vahvat suve ja edukat uut kooliaastat "suures" koolimajas!

Wednesday, 24 May 2017

Year 2: "Fruit, berries and vegetables"

Tunni algul kordasime eelmistes tundides õpitud sõnavara: months and the days of the week.
Laulsime laule "Happy Birthday" ja "The Days":


Nüüd asusime õppima uusi sõnu. Kõigepealt näitas õpetaja pilti ning nimetas sõna, lapsed kordasid. Nii päris mitu korda.
Õpetaja reastas pildid tahvlile, lapsed nimetasid sõnu ja iga kord võttis õpetaja ühe pildi ära, aga lapsed pidid nimetama ikka kõik sõnad (ka need, mis puudusid). Lõpuks polnud tahvli peal ühtegi pilti, aga lapsed suutsid ometigi loetleda ette kõik "nähtamatud" pildid. Nii saime selgeks nii sõnad kui arendasime ka mälu.

Siis panime pildid uuesti tahvlile ning õpetaja näitas sõnakaarti. Huvitav oli see, et lapsed suutsid erinevast kirjapildist hoolimata hääldada kõik sõnad õigesti ja sobitada sõnad õigete piltide alla:

Nüüd jagas õpetaja töölehed ning esimese ülesandena kirjutasid lapsed tahvli abil sõnad piltide alla. Tuli olla hästi täpne ja hoolas, et sõnadesse vigu sisse ei lipsaks.

Kordasime lauluga "What´s your favourite colour?" üle värvuste nimetused, sest kuulamisülesandes oli värvide tundmist väga vaja: Teine ülesanne oli kuulamisülesanne: õpetaja luges lauseid ning lapsed tegid piltidele algul värvimärgid, pärast värvisid pildid ära.


Kel töö valmis, võis töö pöördel teha nuputamisülesannet:

Friday, 19 May 2017

Year 4: Fairy tale "Buried Treasure"

Tunni häälestuseks mängisime sõnamängu "Define it". Mäng käib nii: vabatahtlik õpilane istub seljaga tahvli poole, õpetaja kirjutab tahvlile sõna ja kaaslased püüavad talle selgitada, mis sõna see on, aga kasutada ei tohi sõnas olevaid elemente.


Mängisime mängu "Fast picture". Mäng käib nii: õpetaja näitab kiirelt ühte pilti. Õpilased hakkavad kirjeldama, mida nad pildil nägid. Eelnevalt tuletasime meelde erinevaid kohamäärsõnu, mille abil paremini lauseid moodustada:


Kuna pilti näeb vaid hetke, siis ei haara inimese silm kõike ja see, mida näeme, võib olla täiesti erinev. Pärast vaatasime pildi juba rahulikult üle ja arutlesime, mida nägime õigesti ja mida mitte.


Nüüd olime jõudnud tänasele teemale juba päris lähedale, sest pilt pärines muinasjutust "Buried Treasure", mis oli meie tänase tunni teema. Õpetaja jagas laiali jutukese osad.


Tööülesanded olid järgmised:
1) Read the text and put the parts of the story in order.
2) Glue the story into your notebook.
3) Find the verbs. 
4) Underline the verbs (blue line- verbs in the present tense; red line - verbs in the past tense)
5) Write the verbs and translate into Estonian (use the dictionary).

Year 4: "Which way?"

Õppisime küsima teed ja teed ka juhatama. See on eluks väga vajalik oskus, sest reisimisel on keeleoskusest palju abi =)
Tunni algul lugesime rütmisalmi:


Laulsime laulu:

Tegime töövihikuharjutust. Esialgu tegi igaüks omaette, siis kuulasime plaadilt ja kontrollisime tahvlilt:


Kuulasime ja lugesime õpikus olevat kahekõnet:

Harjutasime kahekõnesid koostades tee küsimist ja juhatamist raamatust "Picture Wordbook":
Nuputasime töölehe harjutusi:

Thursday, 18 May 2017

Year 2: "The days of the week"

Tunni algul laulsime eelmises tunnis õpitud laulu "Happy Birthday!"


Lauluga saime üle korratud kuude nimetused ning koostasime tahvlile aastaringi:


Nüüd õppisime nädalapäevi:
Õpetaja jutustas, kust päevade nimetused on inglise keelde tulnud:
Monday pärineb sõnast "moon" (kuu);
Thursday on saanud nime saksa jumala Thor järgi (inglise keeles "thunder" on äike);
Friday on tulnud saksa jumalanna nimest Frida;
Saturday pärineb samuti jumalast nimega Saturn;
Sunday tuleb sõnast "sun" (päike).

Väga tähtis on meeles pidada, et inglise keeles kirjutame nädalapäevad alati SUURE algustähega.


Nüüd otsisime nädalapäevi ka sõnaruudust.

Sõnade kinnistamiseks kuulasime-vaatasime laulu: "Days":Ja õppisime selgeks ka uue laulu "The Days of the Week":Year 4: Running dictation "Find the way!"

Klassi astudes ootas õpetajat üllatus: lapsed laulsid õpetajale sünnipäevalaulu ning laual ootas ilus kaart koos śokolaaditahvliga =) Sõime kommi ja nõnda mõnusalt ja magusalt meie tund siis alguse sai.

Sünnipäeva puhul oli meie tund veidi teistmoodi. Kõigepealt loosis õpetaja nimepulkadega paarilised ja seejärel selgitas õpetaja tööülesandeid.
Õpetaja oli klassis laiali (seintele, uksepiidale, riiulile, õpetaja lauale jne) asetanud tekstid:


Üks paarilistest "jooksis" teksti juurde, jättis meelde nii palju kui suutis ja dikteeris teksti kaaslasele. Kui pool tekstist oli ette loetud, vahetati osad ja dikteerijast sai nüüd kirjutaja.
Kui kogu lugu oli kirja saanud, andis õpetaja kontroll-lehe ja raamatu "Picture Wordbook". Kontroll-lehel olid järgmised tööülesanded:


- (kontrolli üle oma etteütlus);
- vasta viimasele küsimusele;
- tõlgi tekst eesti keelde;
- leia  teekond (teksti põhjal raamatu pildilt).