Wednesday, 18 January 2017

Year 2: Revision (kordamine)

Kuna järgmisel nädalal on meil hindeline töö, siis täna oligi meil kordamisetund.
Kõigepealt laulsime tähestikulaulu: Seejärel tegime töölehel ära esimese ja teise ülesande ning kontrollisime oma tööd ka tahvlilt:

Tuletasime meelde värvuste nimetused, laulsime laulu "What´s your favourite colour?" , lugesime rütmisalmi "Cats and hats" ning tegime töölehel ära kolmanda ülesande:Sõnu oleme kahe veerandi jooksul selgeks saanud kohe päris suure portsu. Kordasime nüüd ka sõnad üle.
Mängisime sõna ärarvamismängu. Et sõnu kergem ära arvata oleks, pani õpetaja tahvlile mõned pildid ja nende piltidega mängisimegi sõna äraarvamismängu. Mäng käib nii: mängujuht valib karbist ühe pildi, kuid kaaslastele ei näita. Kaaslased hakkavad sõna ära arvama ning küsivad "Is it a/ an...?":

 Täitsime oma töölehel olevaid ülesandeid edasi:


 Tunni lõpus jõudsime lugeda veel kahte lõbusat rütmisalmi, mis lastele väga meeldisid:

Monday, 16 January 2017

Year 4: "Comparison"

Tänases tunnis kordasime veelkord omadussõnade võrdlemist keskvõrdes. Vaatasime slaide:

:

Moodustasime töölehel olevate piltide põhjal võrdlevaid lauseid ning kirjutasime need  vihikusse:


Seejärel kontrollisime oma tööd ka tahvlilt:

Friday, 13 January 2017


Year 4 "Comparison" (võrdlemine)

Eelmisel veerandil alustasime omadussõnade võrdlemise reeglite õppimist. Meeldetuletuseks mõned slaidid keelereeglitest:

:

Moodustasime tahvlil olevate piltide põhjal lauseid ning kirjutasime need ka vihikusse:


Lugesime kahte toredat jutukest ning nuputasime, millised sõnad on tekstides läinud vahetusse:

Tunni lõpus mängisime lause äraarvamismängu. Kevin valis "salaja" välja ühe lause ja teised õpilased püüdsid lause ära arvata. Esimest korda naeratas võiduõnn Alarile ja Alari lause arvas omakorda ära Kevin =)

Year 3 "Who am I?"

Tundi alustasime lauluga "Head and shoulders":

Kordasime sõnad üle sõnakaartidega ning tegime siis sõnade töö. Nüüd tuletasime meelde õpitud loomade nimetused ja õppisime ka uusi sõnu:

 Õppisime  loomade kirjeldamiseks sõnad "spot" (täpp), "stripe" (triip), "tail" (saba):

Tuletasime meelde väljendi "I have got...":

Tunnis õpitud sõnavara läks meil kohe vaja õpikuharjutuses, kus nuputasime, milliseid loomi on harjutuses kirjeldatud:

Tegime ka töövihikuharjutusi: