Friday, 22 September 2017

Year 3: "Family" 2

Tunni algul laulsime laulu "Beaver´s Family":


Tuletasime piltide ja sõnakaartidega meelde sõnavara:


Harjutasime sõnavara töövihikuharjutusi tehes.

Õpetaja ütles inglise keeles lauseid, lapsed proovisid need tõlkida eesti keelde. Abiks olid lausemudelite algused tahvli peal. See oli väike eelharjutus iseseisvaks tööks.


Iseseisva tööna tegime kompleksülesannetega töölehte. Kõigepealt kuulasime teksti ja märkisime pildi peale loos olnud inimeste nimed. Nüüd luges õpetaja teksti uuesti ette ja lapsed järjestasid laused õigesse järjekorda. Seejärel lõikasid lapsed lausekaardid välja ja kleepisid need õiges järjekorras jutukeseks. Kõige viimase ülesandena tõlkisid lapsed loo eesti keelde. Kes veidi hätta jäi, võis kasutada tahvli, õpiku, töövihiku või vihiku abi.

Thursday, 21 September 2017

Year 4: "School rules"

Neljanda klassiga alustasime uue teemaga "School rules". Sissejuhatuseks vaatasime videot "Respect":Arutlesime, mis on laulu sisu. Lapsed said väga hästi aru, et laul räägib sellest, et me kõik oleme erilised ning peame austama nii iseennast, oma lähedasi kui teisi inimesi.
Õpetaja suuna tähelepanu ka sellele, et sõnad on ameerikapärase kirjapildiga, seetõttu peame meeles pidama, et briti inglise keeles kirjutame sõnu nii:
neighbour
favour
favourite
colour

Nüüd jagas õpetaja töölehed, kus peal laul "At School" ning lapsed tõlkisid laulusõnad eesti keelde. Loomulikult laulsime pärast laulu ka.


Et järgmistest tööülesannetest paremini aru saada, tutvusime uute sõnade ning väljenditega. Kuulasime-lugesime rütmisalmi:

 Lugesime-tõlkisime õpikuharjutuses olevaid klassireegleid:Nüüd selgitas õpetaja, kuidas teha projekti "School rules". Lapsed jagasid end rühmadesse ja alustasid projekti tegemist. Esmaspäeval tutvustavad lapsed oma projekte ka kaaslastele.

Year 2: "A, B, C, D, E and vocabulary"

Tunni algul laulsime eelmisel tunnil õpitud laulu "What´s your name?"Tuletasime meelde õpitud tähed A, B, C, D, E:


Nüüd tutvustas õpetaja hääldusmärke ja hääldusmärgiga sobivaid sõnu. Harjutasime hoolega sõnade hääldust. Algul ütles õpetaja sõna ette ja lapsed kordasid järele, seejärel näitas õpetaja pilti ja lapsed oskasid juba ise sõna öelda:

Inglise keeles on sõnade hääldus ja kirjapilt tavaliselt erinevad. Seetõttu tutvustas õpetaja sõnade kirjapilti lisades pildi juurde sõnakaardi. Selline olukord tekitas mõnes lapses veidi segadust, aga õpetaja lohutas, et selline segadus on alguses täiesti tavaline =)


Õppisime sõnade kirjutamist vihikusse. Mõni laps sai töö kiirelt valmis, mõni teine jäi ajahätta. Ka siinkohal õpetaja lohutas, et kui lapsel jääb tunnis midagi pooleli või ta hoopis puudub koolist, siis siit blogist leiab väikese abimehe, mille järgi saab kodus õppida ja harjutada, laule laulda ning mänge mängida.

Kuigi muidu on lapsed  õpihimulised ja vahvad, siis üks mure on õpetajal siiski. Kurvaks teeb see, et osadel lastel ei ole õppevahendeid kaasas ning õpetaja peab aega kulutama paberi ja muude õppevahendite otsingutele. Siinkohal panen lastevanematele südamele - palun kontrollige, et lapsel kõik vajaminevad vahendid kaasas oleksid! Asjade nimekiri on üles loetud Stuudiumi päevikus ja kooli algul blogi postituses.

Monday, 18 September 2017

Year 3: "This is my family"

Alustasime uue teemaga "Family". Vaatasime õpetaja K. Saliste koostatud slaidiprogrammi kassiperest "Me and my family":Õppisime sõnavara "Family":

Kuulasime-lugesime õpikuharjutust:Õppisime kasutama asesõna HER ja HIS:


Lugesime õpikuharjutust:

Tegime oma pere kohta ka töövihikuharjutusi:

Thursday, 14 September 2017

Year 2: "Hello! What´s your name?"

Teine klass alles alustab oma inglise keele õpinguid ning meil on olnud kaks tundi. Kõigepealt õppisime selgeks tervituslaulu "Hello". Seda saad laulda siit:Siis arutlesime, miks me keeli õpime ja kus võiks võõrkeeli vaja minna. Meie mõtetest valmis mõistekaart:

Õpetaja jutustas, et inglise keelt kõnelevad maad on Ühendatud Kuningriik, Kanada, Ameerika Ühendriigid, Austraalia ja Uus-Meremaa. sest seal räägivad inimesed inglise keelt oma emakeelena.
Meie õpime koolis briti inglise keelt ning seetõttu vaatasime slaidiprogrammi "The United Kingdom" (Ühendatud Kuningriik). Uudistasime ka Inglismaa sümboolikaga esemeid ning suveniire:


Vaatasime slaidiprogrammi "The United Kingdom".Õpetaja ütles ingliskeelseid sõnu ja näitas sõnakaarte ning selgus, et inglise keel pole üldsegi raske, sest lapsed tundsid kõik sõnad ära.

Õppisime enda tutvustamist ja sõbralt nime küsimist. Selleks oli meil abiks uus laul "What´s your name?"Kõige paremini saab asi selgeks praktikas. Sellepärast harjutasimegi enda tutvustamist ja proovisime esineda ka klassi ees. Et vabatahtlikke ei olnud, siis loosisime julged esinejad välja nimepulkadega ning autasuks julguse eest said nad kommiga suu magusaks teha =)


 Õppisime inglise tähestiku tähti A,B,C,D,E ja kleepisime tähemajad omale vihikusse.

 

Inglise keele tähed kõlavad pisut teistmoodi kui eesti tähed. Seepärast kuulasime ingliskeelset tähestiku laulu: