Tuesday, 28 March 2017

Year 3: "I´m proud of my country"

Tunni algul kuulasime teemasse häälestuseks  rütmisalmi:Tuletasime meelde eelmisel veerandil õpitud sõnavara:


Kuulasime õpikust lugemisharjutust ja seejärel lugesime ja tõlkisime ka ise teksti.
Õpetaja juhtis tähelepanu, et kui sõna algab täishäälikuga, siis loeme artiklit  the [ði:]


Et lugemine paremini selgeks saaks, mängisime lause äraarvamismängu. Mäng käib nii: klassi ees olev laps valib tekstist ühe lause ja teised lapsed püüavad ära arvata, milline lause see on. Kes lause ära mõistatab, tuleb klassi ette mängujuhiks. Nõnda saime mängu käigus lugeda lauseid aina uuesti ja uuesti ning see ei muutunud võistlusmomendi pärast igavaks =)


 Tegime töövihikuharjutusi ja kontrollisime oma tööd tahvlilt:Vaatasime slaidiprogrammi "The United Kingdom". Õpetaja jutustas Ühendatud Kuningriigi alla kuuluvatest riikidest, nende sümbolitest ja tavadest.

Monday, 27 March 2017

Year 4: "Grammar rules and questions"

Kuna oli veerandi esimene tund ja hinges alles vaheaeg, siis ei alustanud me kohe uues teemaga, vaid kordasime juba varem õpitut. Tuletasime meelde erinevaid keelereegleid. Vaatasime ja kuulasime lauluvideot "What does the fox say?" ning otsisime videost  keelereegleid ja kirjutasime need ka vihikusse. Pärast arutlesime, milliseid reegleid keegi leidis:Nüüd tuletasime meelde küsimuste moodustamise nipid:


Mängisime küsimuste moodustamise harjutamiseks täringumängu:

Monday, 13 March 2017

Year 3: "Places and buildings" 2

Tunni algul kordasime üle sõnavara sobitades kokku pilte ja sõnakaarte:Õppisime ka mõned uued sõnad ning kirjutasime need vihikusse: Mängisime tahvlil olevate sõnadega sõnamängu "Bingo". Võitjad LIISA, MARTEN, MARKEN, KRISTOFER, RANDO, OTT EDUARD ja OLIVER said taaskord vihikusse kleepsu: Nüüd korjas õpetaja sõnakaardid tahvlilt ära ja tegime sõnade töö. Tunni lõpus jõudsime teha ka lugemisharjutust õpikust: