Thursday, 22 September 2016

Year 4: Numbers 1-100

Tunni algul laulsime laulu "One to one hundred". Kordasime üle arvsõnad:


Õppisime väljendeid "bigger than" ja "smaller than" ning moodustasime neid väljendeid kasutades lauseid:

Aga peale arvude saab võrrelda ka muid asju:

Nüüd harjutasime küsimuste esitamist ja küsimustele vastamist. Teemaks ikka arvud:

Olime arvsõnu korranud igatepidi ja tegime nüüd väikese teadmiste kontrolli.
 Tunni lõpus jõudsime kuulata ja lugeda ka õpikus olevat harjutust:

Year 3: Revision (kordamine)

Hakkasime Unit 2 otsi kokku tõmbama. Kõigepealt kordasime üle sõnad ja mängisime sõnade äraarvamismängu.
Sõnavara peale tegime sõnade töö:

 Seejärel kordasime üle BE- vormid (olema) tahvlilotot kokku pannes:

Kordasime õpitud keelereegleid ja täitsime töölehte. Töölehe vastuseid sai kontrollida tahvlilt:

Ära unusta, et kui midagi kellelegi kuulub, kirjutame sõna lõppu  ´s
Lause algab suure tähega ja lõpeb punktiga. Nimed kirjutame suure tähega.

Wednesday, 21 September 2016

Year 2

Tunni algul laulsime laulu "What´s your name?

Õppisime lugema õpikus olevat rütmisalmi "Hi, how are you?":

Nüüd harjutasime oma nime ütlemist. Õpetaja küsis "What´s your name?" ja viskas palli lapsele, kes siis ennast tutvustama pidi. Abiks oli tahvlil ka lausemudel:

Kordasime eelmises tunnis õpitud tähti A,B,C,D,E ning sobitasime kokku tähemaju:

(üks pilt on fotokast minema lipsanud koos lapsega, kes C tähemaja kokku pani =) Vabandust)


Tuletasime meelde eelmises tunnis õpitud hääldusmärgid ja lisasime neile kõrvale sobivad sõnad.
Nüüd õppisime ka uusi hääldusmärke ning sõnu:

Kui sõnade hääldus oli selge, lisasime juurde ka sõnade kirjapildi. Aga enne, kui õpetaja kaardi sobiva pildi juurde pani, lugesid lapsed selle sõna inglise keeles. Õpetaja üllatuseks ei eksitud ühegi sõna hääldusega, kuigi kirjapilt on ju täiesti erinev. Väga tore!

Kuna enamus lastel on nägemismälu, siis mängisime sõnamängu "What word is missing?" (mis sõna on kadunud). Mäng käib nii: lapsed panevad silmad kinni ja ei piilu! Õpetaja võtab ühe sõna ära ja lapsed mõistatavad, mis sõna plehku pani. Kõige lõpuks võttis õpetaja ära lausa kaks sõna, aga nutikad lapsed nägid selle triki läbi =)

Kuna sõnad olid suuliselt selged, kirjutasime need ka vihikusse. Ühtlasi sai vihikus täiendust ka meie tähemajade tänav, kus nüüd  F tähel on samuti oma maja:

Tuesday, 20 September 2016

Year 3: This is / these are

Tunni algul kordasime Unit 2 sõnavara, sest neljapäeval teeme sõnade peale töö.
Tuletasime meelde tegusõna BE (olema) - vormid:

Vaatasime slaidiprogrammi: Nüüd koostasime ka ise esemete kohta lauseid:

This is a teddy bear.
These are teddy bears.
This is a dog.
These are dogs.
This is a ball.
These are balls.
This is a double decker.
These are double deckers.
This is a pencil.
These are pencils.

Lugesime õpikus samalaadseid harjutusi ja tegime töövihikuharjutusi. Tahvlilt sai pärast oma tööd ka kontrollida:

Wednesday, 14 September 2016

Year 2: My name is... What´s your name?

Tunni algul laulsime tervituslaulu "Hello":


Õppisime enda tutvustamist ja sõbralt nime küsimist. Selleks oli meil abiks uus laul "What´s your name?"

Kõige paremini saab asi selgeks praktikas. Sellepärast harjutasimegi enda tutvustamist paaristööna ning pärast proovisime esineda ka klassi ees:Õppisime inglise tähestiku tähti A,B,C,D,E:

 

Tutvusime hääldusmärkidega ning õppisime selgeks mõned sõnad. Need kirjutasime ka vihikusse: