Wednesday, 7 December 2016

The results of PISA test

Click here: "The results of  Pisa test"

Eestil Pisa testi tulemustes nii tublid tulemused  =)

Year 2: "Alphabet"

Tunni algul laulsime tervituslaulu:

Õppisime selgeks tähestiku viimased tähed ja kleepisime need oma tähemajade tänavale:

Kordasime üle terve tähestiku ning õppisime selgeks tähestikulaulu "The alphabet". Laulu juures on oluline tähele panna, et see on ameerikapärane laul ja seal lauldakse viimast tähte Z teisiti kui meie. Meie laulame Z (zed) =)


Nüüd pani õpetaja tahvlile tähed segamini järjekorras ning harjutasime nõnda tähenimesid:

Mängisime sõnamängu "Bingo", kuid seekord kirjutasime sõnade asemel tähed. Võitjad said oma vihikusse kleepsud.

Kordasime üle värvused ning laulsime laulu "What´s your favourite colour?"


Õpetaja jagas lastele tähestiku õppimiseks ja värvuste kordamiseks töölehe:

Õppisime uusi sõnu ning kirjutasime need vihikusse.

Kel sõnad vihikus valmis, hakkas õpitud sõnavara kordamiseks mängima täringumängu:

Monday, 5 December 2016

Year 4: Present Simple (lihtolevik)

Inglise keelele häälestumiseks laulsime laulu "I like swimming":

 Kordasime üle lihtoleviku 3. pöörde moodustamise reeglid:

Moodustasime piltide kohta lauseid.

Harjutasime tegusõnade pööramist "tema" vormis sähvikute ja sõnakaartidega ning vihikusse kirjutades:

Lugesime töölehelt lauseid Tom´i nädala kohta ning muutsime laused  "mina" vormist "tema" vormi. Abiks oli väike spikker tahvlil:

Nüüd jääb kodus veel reegleid harjutada, sest neljapäeval teeme väikese töö.

Friday, 2 December 2016


Year 3: Verbs (tegusõnad)

Kuna eelmisel tunnil tegime hindelise töö, siis täna jagasime tööd tagasi ja arutlesime vigade üle. Kodus jääbki teha vigade parandus.
Alustasime uue õppetükiga - unit 8. Õppisime uusi sõnu. Õpetaja asetas tahvlile pildid ja sõnakaardid ja esialgu õppisime sõnu õigesti hääldama.

Seekord ei kirjutanud me sõnu ise vihikusse, vaid õpetaja oli sõnade kohta teinud töölehe, mille  panime omale mapi vahele:

Nüüd harjutasime ka sõnade kirjutamist ning mängisime sõnamängu "Bingo". Sõnamängu võitja sai vihikusse kleepsu. Tänased õnnelikud võitjad olid Regiina, Marten, Miia-Maria, Rando, Liisa ja Laura =)

 Siis mängisime sõna äraarvamise mängu. Äraarvatavad sõnad olid sellelsamal töölehel:

Tegime ka töövihikus harjutust ning pärast lugesime oma vastused kaaslastele ette:

 Kodus jäi teha vigade parandus ning õppida jaotavaralt sõnad selgeks.

Thursday, 1 December 2016

Year 4 "Present Simple" (lihtolevik)

Jätkasime ka tänases tunnis lihtoleviku (Present Simple) reeglite lainel. Tunni algul laulsime laulu "I like swimming":

Tuletasime meelde lihtoleviku moodustamise, eriti pöörasime tähelepanu 3. pöörde (mida teeb?) reeglitele:

 Koostasime piltide kohta lauseid: Näiteks: Tom likes riding a bike. Mary likes drawing. The boys like playing football. Jack likes playing computer games...Kuulasime õpikuharjutust ning sobitasime omavahel laused ja pildid.

Nüüd muutsime "mina" vormis laused "tema" vormi ning kirjutasime laused ka vihikusse. Seekord ei korjanud õpetaja kõikidelt õpilastelt vihikuid, vaid võttis puupulkadega loosi, kes peavad oma töö esitama =)

Kel töö valmis, tegi töövihikuharjutust.

Wednesday, 30 November 2016

Year 2

Tunni algul laulsime tuttavat tervituslaulu:Lugesime rütmisalmi "Hi. How are you": Kordasime õpitud tähenimesid, hääldusmärke ja sõnavara:Laulsime eelmises tunnis õpitud laulu "Rainbow":

 

Kuulasime ja õppisime lugema südamlikku rütmisalmi ühest poisist, kes igatses nii väga oma vanaema järgi ja palus tal endale külla sõita ükskõik millise sõiduriistaga:

 

 Meie tähemajade tänav sai täiendust kolme tähemaja U, V, W võrra ning õppisime selgeks ka mõned uued sõnad:

 

Kel sõnad kirjutatud, hakkas pusima töölehe kallal: