Friday, 19 January 2018

Year 3: "My body" 1

Täna alustasime uue teemaga - "My body" (kehaosad). Vaatasime animeeritud slaidiprogrammi ( kahjuks blogisse animeerituna seda panna ei saa) ja õppisime uusi sõnu:


 Nüüd harjutasime sõnu ka õpikus:

 Õppisime laulma laulu "Head and shoulders":


Tegime töövihikus harjutusi:


Püüdsime nii õpikuteksti kui õpetaja ütlemise järgi teha "kaelamurdvaid" trikke nagu näiteks: Touch your right ear with your left foot =)


Thursday, 18 January 2018

Year 4: "Comparison" 1,2

Viimasel ajal oleme õppinud erinevaid keelereegleid. Kahes viimases tunnis lisandus uus - võrdlemine. Vaatasime teema sissejuhatuseks lõbusat videot:

 

Seejärel vaatasime õpetaja koostatud slaidiprogrammi "Comparison":Nüüd proovisime juba ise uut reeglit kasutades lauseid moodustada:Moodustasime piltide kohta lauseid nii tahvlile kui vihikusse:

Harjutasime õpitut töövihiku harjutusi tehes.

Friday, 12 January 2018

Have a nice weekend!


Year 3: "Can/can´t" 2

Täna jätkasime teemal "Can/can´t".
Tunni algul lugesime õpikus olevat rütmisalmi:

Laulsime eelmises tunnis õpitud laulu:Kuulasime uut laulu. Seejärel tõlkisime selle eesti keelde ja õppisime laulma. Laul pärineb ühest vanast inglise keele õpikust "Tip Top".Seejärel kordasime ja õppisime ka uusi tegusõnu:

Koostasime piltide kohta lauseid kasutades lausetes modaalverbi can. Näiteks: Mary can sing very well.

Vaatasime videot, tähelepanelikud õppurid said videost selgeks veel mõned sõnad:


Tunni lõpus mängisime sõnamängu "Bingo". Võitjateks olid täna MERIT ja HELERI.

Thursday, 11 January 2018

Year 2: "U, V, W"

Kordasime õpitud tähenimesid ja sõnavara:Lugesime rütmisalme ja laulsime õpitud laule: 

 
 

Meie tähemajade tänav sai täiendust kolme tähemaja U, V, W võrra ning õppisime selgeks ka mõned uued sõnad:

 

Kel sõnad kirjutatud, hakkas pusima töölehe kallal:

Wednesday, 10 January 2018

Year 4: "Ball games"


Tänase tunni teemaks olid pallimängud (Ball games) ning kuna meie rühmas on tublid jalgpallurid, siis oli see teema just neile eriti sobilik ja südamelähedane.
Tunni algul õppisime sõnu piltide ja sõnakaartide abil:

Kuulasime rütmisalmi ning proovisime siis rütmisalmi ise ka kaasa lugeda:


Kuigi tegusõnade 3. pöörde reeglid ja kirjutamine on meil selged, siis täna õppisime, kuidas on sõnu õige ja täpne hääldada. Selleks oli meil õpikus abiks tabel:


Nüüd proovisime tahvlilt sõnakaarte lugeda "tema" vormis õige hääldusega. Selgus, et see ei olnudki lihtne ülesanne, kuigi osa sõnu olid ka tabelis olemas. Ju peab siis tunnis tähelepanelikum olema ja paremini keskenduma.

Õpetaja luges ette väikese lookese jalgpalli ajaloost. Saime teada, et jalgpalli "leiutasid" roomlased, kelle kaudu jalgpall ka Inglismaale jõudis. Algselt mängisid ühe küla inimesed teise küla inimeste vastu ehk mõnikord võis ühes võistkonnas  olla kokku lausa 200 mängijat:


Kuna õpetaja oli lugemishoos, siis luges ta ette veel ühe humoorika ning õpetliku loo jalgpallist. Seekord lisaks tähelepanelikule kuulamisele täitsime ka kuuldu kohta tabelit.

Kuulasime plaadilt õpikus olevat lugemispala. Õpetaja juhtis tähelepanu mõnede sõnade hääldusele. Seejärel harjutasime lugemist kõigepealt igaüks omaette ning siis lugesime ja tõlkisime üheskoos. 

Tuesday, 9 January 2018

Year 3: "Can / can´t"

Eilse ja tänase tunni teemaks oli modaalverb CAN (oskama, võima, suutma). Kõigepealt vaatasime näitelauseid tahvlilt ja õpetaja selgitas modaalverbi CAN tähendust:Lugesime õpikus olevat rütmisalmi:

Harjutasime paaristöös küsimuste küsimist ja neile vastamist. Eelnevalt selgitas õpetaja uute sõnade tähendusi:


Laulsime laulu "What can you do?"Õpetaja pani tahvlile erinevad toredad tegelased ja tegusõnad. Õppisime ka mõned uued sõnad:
walk - kõndima
hiss - susisema
jump - hüppama
Tegelaste kohta moodustasime etteantud lausemudeli järgi lauseid. Näiteks: Hubert Hippo can walk and swim. He can´t climb.


Tegime töövihikuharjutusi:


Kuulamisülesandes täitsime kuulamise järgi tabelit. Seejärel moodustasime täidetud tabeli põhjal lauseid. Pärast sai oma tööd kontrollida tahvlilt: